Kunci Ayat Kursi


Kunci Ayat Kursi menurut keterangan dari kitab"Asraarul Mufidah" barangsiapa mengamalkan membacanya setiap hari sebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkan darajatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan seizin Allah SWT. Kunci Ayat Kursi memiliki multi fungsi dan bermanfaat untuk berbagai kebutuhan yang bersifat duniawi dan mengandung bakorah kelak dialam akhirat.
Adapun  Kunci Ayat Kursi terdiri dari:

Kunci Ayat Tujuh


Pada kesempatan ini saya ijazahkan Kunci Ayat Tujuh yang berkhasiat agar terhindar dari sihir dan guna-guna yang datangnya tidak kasat mata. 
Syaratnya Kunci Ayat Tujuh harus menyakini kebenaran makna ayat2 tersebut.  
Kunci Ayat Tujuh terdiri atas : 1. Qs At Taubah 51 2. Qs Yunus 107 3. Qs Hud 6 4. Qs Hud 56 5. Qs Al 'Ankabut 60 6. Qs. Fatir 2 7. Qs Az Zumur 38 .  
Jadi ayat-ayatnya Kunci Ayat Tujuh adalah :
1. Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun.
2. Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya'u min ibadih, wa huwal gafurur rahim. 
3. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda 'aha, kullun fi kitabim mubin.
4. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi 'ala siratim mustaqim.
5. Wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim.
6. Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba'dih, wa huwal 'azizul hakim.
7. Wa la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun.

Kunci Ilmu Pemikat (Pelet Purnama Sidhi)

Kunci Ilmu Pemikat Ilmu berikut ini sangat berguna untuk memikat satu jenis maupun lawan jenis. sebab, barang siapa yang merapalkan ilmu ini dengan keyakinan penuh maka siapa saja yang memandang akan terpesona atau terpikat. Karena dia akan melihat si pemilik ilmu ini tubuh nya bercahaya terang dan indah seperti bulan purnama (bulan tanggal lima belas). seandainya ilmu ini ditujukan kepada seseorang maka orang yang dituju akan terbuai lamunan asmara terus teringat kepada sipemilik ilmu dan apa saja keinginan sipemilik ilmu akan diturut olehnya. sebab itu dahulu ilmu ini sangat sulit mendapatkannya karena takut disalah gunakan. ilmu ini merupakan ijazah dari seorang guru yang dikenal sebagai pangeran asmara di zamannya. Istrinya saja sampai 21 orang, namun yang diperistri oleh beliau 7 orang.

HIZIB IMAM GHAZALI

Adapun keampuhan hizib imam ghazali sebagai berikut:
1. Diberikan keluasan rezeki yang berlimpah
2. Dicerdaskan akal/pikiran, sehingga mudah dan ceopat dalam memahami dan menghafal pelajaran
3 Dikabulkan segala hazat
4. Menghapus dan mempercepat selesai dengan kemenangan persidangan suatau perkara atau persoalan
Baik sekali apabila punya hajat yang begitu penting maka hizib ghazali dibaca sebanyak ganjil atau sebanyak 21x pada tengah malam setelah Sholat hajat. Sholat hajat dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Caranya;
a. pada rekaat pertama setelah membaca suratul fatihah, bacalah ayatul qursi 1x
b. saat rekaat kedua setelah membaca suratul fatihah maka membaca ayat berikut ini:

HIZIB SYEKH ABDUL QADIR JAILANI

Apakah Hizib itu?
Hizib yang mengandung fadhilah dan khasiat yang luar biasa ini adalah kumpulan ayat-ayat Alqur’an, dzikir dan doa yang dipilih dan disusun oleh ulama salafush shalih yang termasyhur sebagai wali­yullah (Kekasih Allah), hanya saja yang membedakan setiap hizib antara lain asrar yang terkandung dalam setiap rangkaian ayat, doa, atau kutipan hadits, yang sesuai dengan karakter Wali sang penyusun.
Sementara, kandungan dalam hizib terdapat banyak sirr (rahasia) yang tidak mudah dipahami oleh orang awam, seperti kutipan ayat yang isinya terka­dang seperti tidak terkait dengan rang­kaian doa sebelumnya padahal yang terkait adalah asbabun nuzul-nya. Hizib juga biasanya mengandung lebih banyak ismul a’zham (asma Allah yang agung) yaitu nama Allah seperti yang terkandung diantara “KAf dan NUN”.
Dengan kata lain, hijib yang terbentuk bukan saja atas keinginan para wali saja namun yang diterima dari Rasululloh langsung dan diterima dari Ilham Allah SWT.

Kunci Ilmu Rizqi (Tolak Miskin)

Tak sedikit orang yang telah bekerja keras, banting tulang, peras keringat siang malam untuk mencari nafkah, namun hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tetap saja serba kekurangan dan miskin. Bila punya usaha seperti berdagang pun tapi tidak untung, sering rugi, malah dijahili lawan bisnis dan berbagai jenis rintangan lainnya.

Tentu saja penyebabnya bisa bermacam-macam. Untuk mengatasinya kegagalan dalam bekerja dan berusaha (bisnis) adalah dengan cara mengevaluasi kembali usaha kita. Periksa dan tingkatkan ketrampilan (skill), pelajari tentang bisnis, marketing dan manajemen yang baik. Tentu saja tumbuhkan selalu rasa optimis. Dua unsur tersebut dapat meningkatkan prestasi kita dalam bekerja yang akhirnya dapat memperbesar peluang kesuksesan. Namun selain dua unsur sukses itu, ada lagi unsur sukses yang ketiga, yaitu DOA.

Kunci Ilmu Pemagaran Ghaib (Tolak Balak)


Tanda suatu tempat tinggal (rumah, kantor, pekarangan dll) perlu diberi proteksi/pagar ghoib adalah bilamana tempat tersebut tidak nyaman untuk ditinggali. Disebabkan karena hawa didalam rumah terasa panas (bukan karena faktor cuaca). Hawa panas ini menandakan didalam rumah terdapat frekuensi setanoaktif (ada bangsa makhluk halus yang turut tinggal didalam rumah). Bila makhluk halus ini mengganggu penghuni rumah misal menampakan diri dengan wajah seram maka rumah harus segera diberi pagar ghoib.

Kunci Ilmu Tolak Balak (Singkir Sihir)Cara Menangkal dan Menanggulangi Sihir
MediaMuslim.Info – Alloh Subhanahu wa Ta’ala telah mensyari’atkan kepada hamba-hamba-Nya supaya mereka menjauhkan diri dari kejahatan sihir sebelum terjadi pada diri mereka. Alloh Subhanahu wa Ta’ala juga menjelaskan tentang bagaimana cara pengobatan sihir bila telah terjadi. Ini merupakan rahmat dan kasih sayang Alloh Subhanahu wa Ta’ala, kebaikan dan kesempurnaan nikmat-Nya kepada mereka.
Sihir adalah perbuatan yang diluar dari adat kebiasan yang sengaja dikerjakan dengan jalan bermacam-macam cara diluar ajaran agama Islam dan mendapat bantuan dari makhluk ghoib yaitu jin dan syetan.

Kunci Ismul A'dhom (Imam Al-Ghazali)


"ISMUL A’DHOM menurut imam Al-Ghazali"

Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illa huwar rahmaanur rahim.
Alif laam miim. Alaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum.
Allaahumma innii as aluka bi annii asyaduannaka antallaahu laa ilaaha illaa antal ahadush shamadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahuu kufuwan ahad.
Artinya:
Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Dia (Allah) yang maha Pengasih dan Penyayang.
Alif Laam Miim (Hanya Allah yang mengetahui maksudnya) Allah, Dialah Tuhan yang mutlak disembah, tidak ada Tuhan selainNya, hanya Dia yang maha Hidup dan Berdiri Sendiri.
Aku meminta kepadaMu ya Allah, bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Engkau yang maha Esa, Engkau tempatku meminta, Engkau tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada siapa juga yang menyekutui Engkau.

Kunci Ilmu Shalawat An-Nuurid Dzat


"SHALAWAT AN-NUURID DZAT"

MEMBANGKITKAN ENERGI SPIRITUAL SEJATI BERMANFAAT UNTUK:
PERISAI DIRI DARI SEGALA MARABAHAYA,
PERISAI DIRI DARI SEGALA MACAM PENYAKIT
PERISAI DIRI DARI SEGALA SENGKALA JODOH,
PERISAI DIRI DARI SEGALA KESEMPITAN RIZQI,
PERISAI DIRI DARI SEGALA MACAM KESULITAN HIDUP,
MEMBUKA PINTU KESUKSESAN DAN KEBERUNTUNGAN,
MEMPERKUAT KEIMANAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YME
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bershalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”

Kajian Manuskrip Ilmu Ghaib

Membuka koleksi manuskrip2 ilmu ghaib dan ketika membaca sebuah manuskrip tentang syarh (penjelasan) asma Barhatiyyah, saya sampai kepada satu halaman yang cukup menarik perhatian dan langsung terbesit untuk men-share nya di blog ini, semoga ini bermanfaat: TERJEMAHANNYA:
Dan ketahuilah, bahwa barang siapa yang menghendaki kesuksesan dalam mencapai ilmu Kimiyya(1) atau ilmu yang tersamarkan dari kebanyakan manusia, maka hendaklah ia bersuci dan berpuasa selama 40 hari secara kontinyu dan berbuka-lah dengan makanan dan minuman yang halal.

Kunci Rapal Mantra


Hakekat Mantra
Sebenarnya mantra tidak punya kekuatan apa-apa. Terbukti bila mantra dibaca oleh orang awam yang tidak mengerti ilmu mantra, maka tidak akan berefek apapun kepada dirinya. Cobalah meminta seorang anak kecil menggenggam gembok lalu suruh membaca mantera Pembuka Gembok tanpa kunci, apakah dijamin bisa terbuka seketika? Atau cobalah baca mantra kebal, kemudian iriskan sebilah pisau ditubuh anda, apakah menjamin badan anda akan kebal? Tentu saja tidak menjamin berhasil! Karena sesungguhnya mantra juga merupakan sebuah doa permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Adapun bila setelah membaca doa atau mantra lalu terjadi kejadian diluar nalar, irasional, kemampuan luar biasa, tentunya semua itu terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kunci Tirakat Versi Kejawen


Macam-macam Puasa ala Kejawen :

1. Mutih
Dalam puasa mutih ini seseorang tidak boleh makan apa-apa kecuali hanya nasi putih dan air putih saja. Nasi putihnya pun tidak boleh ditambah apa-apa lagi (seperti gula, garam dll.) jadi betul-betul hanya nasi putih dan air putih saja. Sebelum melakukan puasa mutih ini, biasanya seorang pelaku puasa harus mandi keramas dulu sebelumnya dan membaca mantra ini : “niat ingsun mutih, mutihaken awak kang reged, putih kaya bocah mentas lahir dipun ijabahi gusti allah.” (Saya berniat Mutih, mensucikan badan yang kotor, putih suci seperti bayi yang baru lahir atas perkenan Allah). Dalam Kejawen ritual ini ada 2 jenis,

Kunci Sukses Belajar Ilmu Ghoib


Kunci Sukses Belajar Ilmu Ghoib

PAHAMI 4 PERKARA

Agar suatu kegiatan itu dapat berjalan dengan baik & lancar dan berhasil dengan sukses maka dibutuhkan suatu rencana atau persiapan yang matang. Begitu pula dalam mempelajari ilmu-ilmu hikmah / ilmu keghoiban (Jawa: Ngelmu). Seseorang yang hendak belajar ngelmu tidak boleh tergesa-gesa, supaya tidak terjadi kesimpang siuran (menyimpang/sesat) dan kacau balau (gila). Upaya pertama yang harus dilakukan oleh calon murid adalah kesiapan batin. Dalam hal ini ada baiknya diawali dengan berkonsultasi dengan orang yang telah ahli dalam ilmu gaib dan juga kepada ahli ilmu agama yang diyakininya.
Dalam mempelajari ngelmu dibutuhkan suatu persiapan supaya tahu terapan ilmu batin tersebut. Dengan jalan, memperhatikan dan memahami maknanya. Duduk dengan tenang, penuh kesadaran, pahami apa yang sedang dilakukan. Tentu saja sedang mempersiapkan diri untuk mempelajari suatu ngelmu. Persiapan yang penting untuk belajar ngelmu adalah tahu betul bahwa dirinya telah siap untuk belajar.

Kunci Ilmu Putih Dan Ilmu Hitam


Antara Ilmu Hitam dan Ilmu Putih

Ilmu Hitam jelas berbeda dengan ilmu putih. Ia tidak bisa disekutukan lalu menjadi abu-abu, seperti cat tembok. Antara ilmu hitam dan ilmu putih lebih menyerupai papan catur. Bisa berdampingan tetapi sesungguhnya berlawanan.
Ilmu hitam dan ilmu Putih mempunyai perwatakan yang berbeda. Ilmu hitam cenderung merugikan, sedangkan putih membahagiakan.

Definisi GHOIB dan KLENIK


Definisi GHOIB
Kajian Tentang Ilmu Ghoib
Ketika anda akan mempelajari ngelmu tentu syarat utama anda harus percaya dan yakin adanya unsur ghoib. Sesuatu yang tak selalu bisa dijangkau dengan panca indera dan akal, namun nyata adanya. Bahkan terkadang berlawanan dengan teori hukum alam fisik (materi). Ghoib bisa berarti samar = elok, mengungkapkan kejadian, suasana yang tidak bisa diterima oleh nalar. Tidak logis dan rasional. Berbicara tentang hal ghoib seakan-akan berbicara yang mengada-ada. Namun tetap harus dipercayai bahwa ghoib itu ada.
Manusia sendiri merupakan ciptaan yang terdiri dari 2 unsur, salah satunya berunsur ghoib. Yaitu selain jasad (fisik) juga ada Ruh, yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun nyata keberadaannya sebagai lambang kehidupan manusia. Begitu juga dengan malaikat, jin, syetan beserta alam kehidupannya juga masuk dalam kategori ghoib. Adapula hal-hal atau kejadian yang ghoib yaitu kematian, akherat, surga, neraka, pembagian rejeki dan jodoh dsb. Saya tidak mengatakan Tuhan (Alloh swt) itu ghoib, karena tidak ada satupun dalam 99 Asma’-Nya yang menyebutnya Al Ghoib, yang ada hanya Al Batin untuk menggambarkan sifat “keghoibanNya”. Meski manusia berhasil membuka hijab keghoiban, namun bukan berarti bisa mengerti segalanya.

KAJIAN ILMU GHOIBMISTERI DUNIA SUPRANATURAL
Ketertarikan seseorang akan sesuatu yang berbau supranatural (ghaib) biasanya dikarenakan ghaib merupakan sesuatu yang menakjubkan, misterius, bikin penasaran, bisa melakukan ini-itu dengan mudah dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang ingin mengetahui apa itu ghaib hingga mempelajari cara untuk mendayagunakan tenaga ghaib tersebut. Apapun tujuan anda mempelajarinya, kami tidak akan mencampurinya. Semoga saja mempunyai niat yang mulia. Amiin. Nah, cara untuk mempelajari sesuatu yang ghaib tersebut diistilahkan sebagai Ngelmu. Jadi istilah ngelmu dan ilmu berbeda. Istilah Ilmu digunakan untuk menjelaskan pengetahuan yang bersifat rasional, diterima akal seperti ilmu-ilmu yang dipelajari bangku sekolah.