Kunci Ayat Tujuh

Kunci Ilmu Ghaib :

Pada kesempatan ini saya ijazahkan Kunci Ayat Tujuh yang berkhasiat agar terhindar dari sihir dan guna-guna yang datangnya tidak kasat mata. 
Syaratnya Kunci Ayat Tujuh harus menyakini kebenaran makna ayat2 tersebut.  
Kunci Ayat Tujuh terdiri atas : 1. Qs At Taubah 51 2. Qs Yunus 107 3. Qs Hud 6 4. Qs Hud 56 5. Qs Al 'Ankabut 60 6. Qs. Fatir 2 7. Qs Az Zumur 38 .  
Jadi ayat-ayatnya Kunci Ayat Tujuh adalah :
1. Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun.
2. Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya'u min ibadih, wa huwal gafurur rahim. 
3. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda 'aha, kullun fi kitabim mubin.
4. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi 'ala siratim mustaqim.
5. Wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim.
6. Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba'dih, wa huwal 'azizul hakim.
7. Wa la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Artinya :
1. Katakanlah : Sekali2 tdk akan menimpa kami melainkan apa yg telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepd Allah org2 yg beriman hrs bertawakkal. 
2. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, mka atiada yg dpt menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yg dpt menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepd Siapa yg dikehendakiNya di antara hamba2Nya. Dialah Yg Maha Pengampun lagi MAha Penyayang. 
3. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yg memberi rizkinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dlm kitab yg nyata 
4. Sesungguhnya aku bertawakkal kepd Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yg memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yg lurus 5. Dan berapa banyak binatang yg tdk dpt membawa/mengurusi rizkinya sendiri. Allahlah yg memberi rizki kepdnya dan kepdmu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
6. Apa saja yg Allah anugrahkan kepd manusia berupa rahmat, maka tiada seorgpun yg dpt menahannya dan apa saja yg ditahan oleh Allah, maka tidak seorgpun yg sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 
7. Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : "Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab "Allah". 
Katakanlah : "Maka terangkanlah kepdku ttg apa yg kamu seru sekalian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepdku, apakah berhala2mu itu dpt menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepdku, apakah mereka dpt menahan rahmat-Nya ? 
Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku". KepdNyalah bertawakkal org2 yg berserah diri. Ayat 7 selain untuk perisai dari guna-guna,teluh,dll.Juga bisa untuk melunturkan ilmu gaib orang lain,khususnya orang yang sakaratul maut mengalami kesulitan dikarenakan ilmunya/pegangannya/susuk/dsb. 
Syaratnya : Harus hapal ayat tujuh dan artinya sudah diyakini kebenarannya. 
Caranya : Baca ayat tujuh lalu berdoa :"Ya Allah dengan kekuatan Firman-firmanMu dan kebenaran Ayat-ayatMu yg telah hamba amalkan, lunturkan kekuatan dan ilmu si....fulan bin/binti fulan agar sirnalah segala penghalang yang hendak menghalangi menghadapMu,Ya Allah Ya Rabb"
Previous
Next Post »