Kunci Ajian Bandung Bondowoso

Kunci Ilmu Ghaib :
Kunci Ajian Bandung Bondowoso
ajian bandung bondowoso, ajian gentur buwana, ajian jaya kayijayan, ajian kesaktian bandung bondowoso, ajian serat kanuragan, mantra ajian bandung bondowoso,
Kunci Ajian Bandung Bondowoso merupakan ajian legendaris yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso di era jaman kuno yang dikaitkan dengan cerita Roro Jonggrang yakni berdirinya Candi Sewu atau Candi Prambanan. Konon kesaktian Bandung Bondowoso mampu mengerahkan bangsa dedemit atau makhluk halus baik dari golongan jin, setan, priprayangan, silem siluman, dan bangsa gandaruwo untuk membuat candi dengan mantak ajiannya. Apa sebenarnya ajian yang digunakan Bandung Bondowoso? Sebab kita selama ini hanya mengenalnya Ajian Bandung Bondowoso.
Ditilik dari kekuatan ajian ini tentunya mengandung kekuatan kanuragan, jaya kawijayan dan ilmu penakluk yang dahsyat. Tak heran jika kita mengenalnya dengan Kunci Ajian Bandung Bondowoso. Menurut beberapa para pinisepuh kejawen terutama R.Tjakra Djajaningrat, ajian yang dimiliki Bandung Bondowoso yaitu ajian gentur buwana. Ajian tersebut mampu menghadirkan segala kekuatan yang ada di bumi untuk mengikuti kehendak siapa yang merapalkan mantra. Namun kita lebih mengenalnya ajian itu adalah Kunci Ajian Bandung Bondowoso.

Tatacara Memiliki Kunci Ajian Bandung Bondowoso
Untuk memiliki Ajian Bandung Bondowoso atau Ajian Gentur Buwana tentunya harus dengan lelaku yang cukup berat, yakni wajib ditebus dengan puasa mutih selama 40 hari dan pati geni selama 1 hari 1 malam. Sebelum melakukan puasa seseorang wajib mandi sesuci di sungai tempuran yaitu pertemuan kedua aliran sungai. Setelah itu mengenakan pakaian serba putih layaknya pertapa yang akan dipakai terus selama lelaku puasa mutih dan pati geni tersebut.

Mantra Kunci Ajian Bandung Bondowoso
Adapun mantra yang dirapal atau dibaca selama menjalani puasa dan mantak ajinya sebagai berikut:
" Hong ilaheng gentur buwana, jagad wetan kulon lor kidul lan tengah ngisor nduwur, kawengku dene cipto dadi, banyu lemah hangin geni wus mijil sawiji, heh ya aku bandung bondowoso, satria sejati lelanangin jagad, sedya pangucap dumadi sakarepku dumadi."

Setelah lelaku puasa dan pati geni, maka mengadakan riaya atau syukuran berupa nasi warna 7, tumpeng sari, ingkung ayam sangga buwana, jadah jenang dan bunga setaman.

Demikian Kunci Ajian Bandung Bondowoso yang sangat termasyur dan sangat dahsyat kekuatannya, tak heran banyak orang mencarinya bahkan ingin menguasainya, namun sayang yang didapat suatu amalan yang rata-rata dimilikinya yang diambil dari kitab primbon yang sebenarnya hanya untuk melestarikan budaya bukan untuk menjadi pedoman lelaku yang sesungguhnya. Indo Ghaib sengaja mempostingkan Ajian Bandung Bondowoso ini agar bisa teman-teman miliki dan bagi para sobat paranormal dukun silahkan copas agar menambah koleksi mantra anda. Semoga adanya Ajian Bandung Bondowoso bermanfaat dan salam rahayu.
Previous
Next Post »